Navazujeme v tradici aneb druhý ročník obnovených olomouckých kurzů fyzikální terapie

Intenzivní kurz fyzikální terapie navazuje na tradici kurzů Mgr. Josefa Urbana. Kurz má souhlasné stanovisko UNIFY ČR se zařazením do postgraduálních školících akcí garantovaných Unií fyzioterapeutů ČR. Pořadatelem kurzu je společnost Fyziomed s.r.o., kterou Mgr. Urban založil a která primárně poskytuje ambulantní rehabilitaci (www.fyziomed.cz). Školitelé kurzu, Mgr. Eliška Drábková a Mgr. Martin Brach jsou absolventy Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a také absolventy původních kurzů fyzikální terapie, oba se ve své praxi na tuto oblast specializují. S Mgr. Urbanem úzce spolupracovali, ať už v ambulanci Fyziomed, s.r.o. (Mgr. Drábková), či při online výuce fyzikální terapie a v publikační činnosti (Mgr. Brach). Do výuky budou zařazeny také informace z výukových materiálů Mgr. Josefa Urbana, sesbírané také z video záznamů přednášek z období pandemie.

V říjnu 2023 úspěšně proběhl první ročník kurzu, který byl kapacitně zcela naplněn. Jsme velmi rády, že ho účastníci hodnotili jako přínosný pro praxi. Osobně si ceníme zejména otevřené diskuze a přátelské atmosféry.

Věříme, že čas strávený v Olomouci budete hodnotit jako čas strávený užitečně a příjemně.

                                                                          Bc. Jana Urbanová a MUDr. Renata Urbanová

 

Na kurz bych rád pozval každého, kdo si Fyzikální terapii oblíbil a věřím, že nejen sdílení vlastních zkušeností z praxe bude velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Často jsou to právě tyto momenty, které nám opět otevřou oči a připomenou ty drobné detaily, které nám kolikrát rutinou zevšedněly a které se mohou stát klíčem k úspěšnému cíli naší terapie. Současně bych se rád setkal i s těmi, kteří se snaží na pracovišti s elektrodami v rukách "přežít" pracovní dobu a ukázat jim, že Fyzikální terapie může být i "zábavou" a opravdu zajímavou a tvůrčí oblastí našeho fyzioživota a že vše není jen brnění na 15 :-) 

                                                                                                                         Mgr. Martin Brach

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou využití fyzikální terapie v praxi, se zaměřením na aplikaci jednotlivých procedur a volbu parametrů s využitím správného terapeutického účinku. Absolventi kurzu mohou rozšířit své znalosti nejen v oblasti běžně využívané elektroléčby, ale i mechanoterapie, magnetoterapie a fototerapie. Součástí je i pohled na “moderní” technologie, které se neustále vyvíjejí. Ukážeme Vám, že fyzikální terapie není pro pacienty jen příjemné brnění s intenzitou na 15mA!!!

                                                                                                                        Mgr. Eliška Drábková