Název akce:                Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty – A

Program akce:                      

            Sobota teorie 5.10.2024 – 8.00–18.00, přestávky 9.30–9.45, 12.00–13.00, 15.30–15.45

Úvod do fyzikální terapie (FT), obecné indikace z hlediska účinku a stadia, účinky přímé, 

reflexní

2 hodiny (po 45 minutác)

Obecné a speciální kontraindikace FT, Problematika bolesti a analgetických procedur

1 hodina

Elektroterapie – obecné principy, elektrody, způsoby aplikace, intenzita

2 hodiny

Galvanický proud, klidová galvanizace, iontoforéza, čtyřkomorová lázeň

1 hodina

Střídavé a pulzní proudy, názvosloví, vztahy mezi druhem proudu, účinkem, intenzitou

1 hodina

Nízkofrekvenční proudy – DD, Träbert, faradizace, H-vlny, TENS, elektroanalgezie

2 hodiny

Středofrekvenční proudy – klasická interference, izoplanární a dipólové vektorové pole

2 hodiny

 

Neděle 6.10.2024 – 8.00–16.00, přestávky 9.30–9.45, 12.00–13.00, 14.30–14.45 – teorie

Vysokofrekvenční proudy – diatermie, bezkontaktní elektroterapie

1 hodina

Magnetoterapie

1 hodina

Mechanoterapie – vakuum-kompresivní terapie, ultrazvuk, kombinovaná terapie

2 hodiny

Elektrodiagnostika, elektrostimulace, elektrogymnastika, myofeedback

1 hodina

Fototerapie – IR, viditelné, UV. Laserterapie, biolampa, audiovizuální stimulace

1 hodina

Termoterapie – pozitivní, negativní, kontrastní. Parafin, tepelný obklad, kryoterapie

1 hodina

Moderní techniky fyzikální terapie (HILT, SIS, TEKAR, INDIBA...)

1 hodina

Kombinace metod fyzikální terapie navzájem a s fyzioterapií

1 hodina

12.-13. 10.2024 (skupina A) a 19.- 20.10.2024 (skupina B) – praxe

Časový harmonogram:

Sobota           12. a 19. říjen          09:00 – 18:00

Neděle           13. a 20. říjen          09:00 – 16:00

Na programu je praktický výcvik aplikace jednotlivých terapeutických a diagnostických procedur, jak jsou uvedeny v teoretické části. Důraz bude kladen na procedury kontaktní elektroterapie. Pro praktickou část budou frekventanti rozděleni na dvě skupiny a každá ze skupin absolvuje pouze jeden víkend! Součástí praktické části je test dosažených znalostí frekventantů kurzu a vydání osvědčení o absolvování kurzu.

 Místo konání:

Teoretická část: od 5. do 6.10. 2024 bude probíhat v kongresovém sále v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc v 2.NP, což je budova přímo proti vlakovému nádraží

Praktická část: Fyziomed, s.r.o., Horní lán 445/1, Olomouc 783 01

Školící pracoviště:       Fyziomed, s.r.o.

Přednášející:               Drábková E., Brach M., Urbanová J.

Školitel - Garant:         Drábková E. 

 

Pro koho je akce určena:       fyzioterapeut, lékař