V. absolventská konference KFT FTK UP

V. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci proběhla ve dnech 20.-21. června 2014.    

Odborný program konference byl bohatý a publikačním výstupem této konference byl „Sborník abstraktů“. Níže je možné nahlédnout do programu konference a na příspěvky do sborníku ve formátu pdf.

 

PROGRAM KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKTŮ

    

   

  

Po kladném přijetí této akce se organizační výbor konference rozhodl pokračovat v této tradici absolventských konferencí a VI. absolventskou konferenci KFT FTK UP plánuje v termínu 17.-18.červen 2016. Bližší informace o této konferenci se budete průběžně dozvídat na těchto stránkách v odkaze VI. absolventská konference KFT FTK UP.

 

ZPĚT