IV. absolventská konference KFT FTK UP

IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci proběhla ve dnech 22.-23. června 2012.    

Odborný program konference byl bohatý a publikačním výstupem této konference byl „Sborník abstraktů“. Níže je možné nahlédnout do programu konference a na příspěvky do sborníku ve formátu pdf.

 

PROGRAM KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKTŮ

    

   

  

Po kladném přijetí této akce se organizační výbor konference rozhodl pokračovat v této tradici absolventských konferencí a V. absolventskou konferenci KFT FTK UP plánuje v termínu 21.-22.červen 2014. Bližší informace o této konferenci se budete průběžně dozvídat na těchto stránkách v odkaze IV. absolventská konference KFT FTK UP.

 

ZPĚT