II. absolventská konference KFT FTK UP

II. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci proběhla ve dnech 20.-21. června 2008.    

Odborný program konference byl bohatý a publikačním výstupem této konference byl „Sborník abstraktů“. Níže je možné nahlédnout do programu konference a na příspěvky do sborníku ve formátu pdf.

 

PROGRAM KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKTŮ KONFERENCE 

  

  

     

Po kladném přijetí této akce se organizační výbor konference rozhodl pokračovat v této tradici absolventských konferencí a III. absolventskou konferenci KFT FTK UP plánuje v termínu červen 2010. Bližší informace o této konferenci se budete průběžně dozvídat na těchto stránkách v odkaze III. absolventská konference KFT FTK UP.

 

ZPĚT