I. absolventská konference KFT FTK UP

I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci proběhla ve dnech 16.-17. června 2006. Tato konference byla uspořádána při příležitosti oslav 15. výročí založení Fakulty tělesné kultury. Konference proběhla pod záštitou děkana fakulty FTK doc. Tomajka a vedoucího katedry fyzioterapie prof. Opavského.

 

Odborný program konference byl zajištěn současnými i bývalými vyučujícími a studenty katedry fyzioterapie FTK UP.

Odborný program konference byl bohatý a publikačním výstupem této konference byl „Sborník abstraktů“. Níže je možné nahlédnout do programu konference a na příspěvky do sborníku ve formátu pdf.

 

PROGRAM KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKTŮ KONFERENCE 

 

Po kladném přijetí této akce se organizační výbor konference rozhodl pokračovat v této tradici absolventských konferencí a II. absolventskou konferenci KFT FTK UP plánuje v termínu červen 2008. Bližší informace o této konferenci se budete průběžně dozvídat na těchto stránkách v odkaze II. absolventská konference KFT FTK UP.

 

ZPĚT